^ NA SKRÓTY
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
DACHÓW I FASAD

tel. +48 570-037-860

58-220 Legnica
ul. Nowodworska 11

biuro@dcdf.pl

RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych, dalej ADO jest: Dolnośląskie Centrum Dachów i Fasad , 59-220 Legnica ul. Nowodworska lok 2P

Z ADO: można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Dolnośląskie Centrum Dachów i Fasad , 59-220 Legnica ul. Nowodworska lok 2P lub email: biuro@dcdf.pl
ADO nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: kontaktu w sprawach biznesowych, realizacji umów, zamówień, ofert handlowych, finansowo-księgowych, rozpatrywania reklamacji i roszczeń.
W związku z powyższymi celami, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez ADO zobowiązań umownych, np. dostawcy produktów i usług montażu, projektowania, doradztwa technicznego, transportu i finansowo-księgowych oraz jedynie upoważnieni odbiorcy na mocy przepisów prawa.

Dane przechowywane są bezterminowo.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do otrzymania kopii, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z ADO w jego siedzibie, lub wysyłając maila na adres: biuro@dcdf.pl Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) będzie skutkować brakiem możliwości realizacji umowy, zamówienia lub otrzymania informacji.

ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.