^ NA SKRÓTY
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
DACHÓW I FASAD

tel. +48 570-037-860

58-220 Legnica
ul. Nowodworska 11

biuro@dcdf.pl

Papy, styropapy

Czasy, gdy pod pojęciem papa asfaltowa mieściły się właściwie jedynie trzy rodzaje podstawowych pap na wkładce z tektury budowlanej odeszły do historii.

Obecnie każdy z producentów pap posiada w swojej ofercie, oprócz pap tradycyjnych, znacznie nowocześniejsze wyroby w postaci pap zgrzewalnych oraz papy drugiej generacji , tj. papy zgrzewalne modyfikowane.

PAPY

Papy tradycyjne

Proste gatunki pap na tekturze, mimo obecności na rynku znacznie nowocześniejszych pap zgrzewalnych, nadal cieszą się dużym powodzeniem. Wynika ono jednak głównie z niskiej ceny jednostkowej tych pap, dzięki której wykonanie podstawowych izolacji zarówno na dachu jak i fundamentów, posadzek itp. jest stosunkowo tanie. Podkreślić należy, że papy te obecnie odznaczają się znacznie wyższą jakością, a prawidłowo wykonana za pomocą tych pap hydroizolacja charakteryzuje się minimum 5 letnia trwałością.

Papy zgrzewalne oksydowane

Papy zgrzewalne oksydowane należą do pap nowej generacji, charakteryzujących się zdecydowanie lepszymi właściwościami użytkowymi w stosunku do pap na tekturze. Są produkowane w oparciu o asfalty oksydowane o podwyższonych parametrach, na bazie osnów wykonanych z welonu szklanego lub tkaniny szklanej.

Idea pap zgrzewalnych jest twórczym rozwinięciem stosowanego dotychczas sposobu układania pap tradycyjnych. Zamiast używania osobno papy asfaltowej i lepiku do jej przyklejania, na spodniej stronie papy zgrzewalnej została niejako „fabrycznie” umieszczona dodatkowa warstwa asfaltu, która po stopieniu za pomocą palnika gazowego zapewnia optymalne sklejenie papy z podłożem.

Dzięki temu możliwy jest montaż papy poprzez zgrzewanie, co jest operacją znacznie mniej pracochłonną dla wykonawcy i zdecydowanie krótszą w stosunku do przyklejania na lepik. Zapewnia również otrzymanie mocniejszego złącza (sklejenia), o większej szczelności, co w przypadku pokryć z pap montowanych na dachach o minimalnych spadkach jest niezwykle istotne.

Niejako przy okazji wyeliminowano również inną słabość pap tradycyjnych tj. rosnącą z upływem czasu wrażliwość osnowy z impregnowanej tektury budowlanej na butwienie i pękanie. Osnowy wykonane z welonu szklanego są praktycznie niewrażliwe na działanie wody i wilgoci, a osnowa z tkaniny szklanej charakteryzuje się dodatkowo kilkukrotnie wyższą (niż tektura) odpornością na zerwanie. Wydłużyła się dzięki temu prawie dwukrotnie trwałość pokrycia i spadła częstotliwość niezbędnych konserwacji.

Papy zgrzewalne modyfikowane

Papy zgrzewalne modyfikowane pojawiły się na polskim rynku stosunkowo niedawno. Do ich produkcji stosuje się mieszanki z mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS (styren-butadien-styren) lub modyfikowanych plastyfikatorem o nazwie taktyczny polipropylen APP.

Papy modyfikowane SBS

Papy modyfikowane elastomerami SBS charakteryzują się znakomitą elastycznością, wysoką przyczepnością do podłoża oraz odpornością na temperatury w zakresie od -20°C do +120°C.

Dzięki swoim zaletom papy zgrzewalne modyfikowane SBS polecane są do stosowania na dachach obiektów o dużych powierzchniach np. halach fabrycznych, blokach mieszkalnych, marketach itp., dachach ocieplanych lub wykonywanych bez ocieplenia oraz wszędzie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom.

Papy te doskonale nadają się również do renowacji starych pokryć z pap asfaltowych.

Papy modyfikowane APP

Papy modyfikowane plastomerami APP charakteryzują się zwiększoną odpornością na wysokie temperatury (do 150°C) , wysoką odpornością na działanie promieni UV i zanieczyszczeń przemysłowych oraz bardzo dobrą przyczepnością do wszelkich podłoży budowlanych. W stosunku do pap modyfikowanych SBS papy APP posiadają wyższą stabilność wymiarową w wysokich temperaturach, co ułatwia operację montażu papy. Okupione jest to jednak obniżeniem odporności na temperatury poniżej -10°C.

Dzięki powyższym cechom papy plastomerowe APP polecane są do stosowania na dachach obiektów przemysłowych w zanieczyszczonym środowisku atmosferycznym oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest szczelna bariera hydroizolacyjna w systemach jedno- lub wielowarstwowych bez zastosowania dodatkowych powłok zabezpieczających (mosty, tunele, zbiorniki na odpady, oraz inne budowle hydrologiczne).

STYROPAPY

Do wytworzenia styropapy stosuje się jedno- lub dwustronnie klejone płyty styropianowe EPS oraz papę asfaltową na welonie z włókien szklanych. Przykleja się ją do płyty styropianowej w taki sposób, aby wystawała poza jej obrys wzdłuż jednego boku na szerokości i jednego boku na długości (z zakładką 5 cm). Stosuje się ją podczas ocieplania dachów płaskich i lekko spadzistych (w których kąt nachylenia nie jest wyższy niż 20%) a także tarasów i podziemnych części budynku. Płyty klejone jednostronnie należy układać z zewnętrznej strony stropodachów na podłożu betonowym, drewnianym, z blachy trapezowej a płyty dwustronnie klejone na istniejącym pokryciu papowym. Za jej pomocą można stworzyć nowe pokrycia oraz wykonać remont istniejących (podczas termomodernizacji).

Styropapa stosowana jest do wykonywania zarówno nowych pokryć dachowych, jak i do remontu już istniejących (termomodernizacja budynków).
Korzyści:

  • Wysoka skuteczność izolacji termicznej.
  • Niezbyt duże obciążenie konstrukcji.
  • Krótszy czas trwania izolacji termicznej budynku (oszczędność czasu pracy na dachu wrasta nawet o 70%).
  • Zachowanie optymalnych warunków w zakresie ciepła i wilgoci.
  • Odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz starzenie.
  • Materiał nieszkodliwy dla ludzi i środowiska.

Kliny styropianowe

Stosuje się je podczas profilowania dachów płaskich (w czasie rozprowadzenia wody opadowej na powierzchni dachu do rynien).

Mocowanie styropapy kołkami GOK

Kołki GOK są stosowane do montowania warstw izolacyjnych na płaskich dachach. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego wkrętu dobranego do podłoża możliwe jest zakotwienie warstw termo- i hydroizolacyjnych w podłożu poszycia dachu płaskiego.
Korzyści:

  • Produkt jest uniwersalny, w związku z tym nadaje się do stosowania we wszystkich rodzajach izolacji i podłoża.
  • Talerz ma okrągły kształt, dzięki czemu można go szybko zamocować go bez konieczności układania względem krawędzi pasa hydroizolacji (taka sytuacja ma miejsce w przypadku talerza owalnego).
  • Materiał wykazuje wysoką odporność na działanie czynników zewnętrznych – cechują go doskonałe parametry odpornościowe względem montażu i eksploatacji zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach (jest również odporny na montowanie hydroizolacji ognikowym palnikiem gazowym), odporność na urazy mechaniczne a także starzenie. Skutkuje to długotrwałą eksploatacją obiektu z zachowaniem jego bezpieczeństwa.
  • Możliwość pracy łącznika z systemem dachowym, dzięki zamocowaniu typu „teleskop”. Poszczególne warstwy termoizolacji zmieniają wysokość sprawiając, że łącznik mechaniczny starego typu (podkładka stalowa + wkręt) wystaje ponad poziom warstwy izolacji. W efekcie prac ludzkich przeprowadzanych na dachu okresowo istnieje duże zagrożenie przecięcia warstwy hydroizolacji spowodowane uciskiem membrany na ostrą krawędź podkładki. Może to prowadzić do zmniejszenia szczelności poszycia dachu. W przypadku połączenia teleskopowego nie dochodzi do tego procesu.